: Ιωάννης Μητράκας
: Μητράκας Γιάννης
: Solo
: 2018
: European Medicines Agency
: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο