Τίτλος: Ιωάννης Μητράκας
Καλλιτέχνης: Μητράκας Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: European Medicines Agency
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο