: Αγγελική Λόη: "Salty fields"
: Λόη Αγγελική
: Solo
: 2019
: Μουσείο Ηρακλειδών
: Αθήνα
: Φραγκοπούλου Νίνα σε συνεργασία με τον Καρτεράκη Μανόλη.
: Μαζί με την Δήμητρα Σκανδάλη.