Τίτλος: Αγγελική Λόη: "Salty fields"
Καλλιτέχνης: Λόη Αγγελική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Ηρακλειδών
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Φραγκοπούλου Νίνα σε συνεργασία με τον Καρτεράκη Μανόλη.
Παρατηρήσεις: Μαζί με την Δήμητρα Σκανδάλη.