: Ανδρέας Κοντέλλης: "Αναστοχασμός"
: Kontellis Andreas
: Solo
: 2022
: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
: Ύδρα