Τίτλος: Ανδρέας Κοντέλλης: "Αναστοχασμός"
Καλλιτέχνης: Κοντέλλης Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα