: Φραγκίσκος Δουκάκης: "Η δική μου Ύδρα"
: Δουκάκης Φραγκίσκος
: Solo
: 2022
: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
: Ύδρα
: Κρητικού Ίρις