Τίτλος: Φραγκίσκος Δουκάκης: "Η δική μου Ύδρα"
Καλλιτέχνης: Δουκάκης Φραγκίσκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις