: Γιώργος Τσόπανος: "Αρρηφόροι"
: Τσόπανος Γιώργος (Heo Tsop)
: Solo
: 2020
: Γκαλερί της Έρσης
: Αθήνα