: Γιάννης Καρύδης
: Καρύδης Γιάννης
: Solo
: 1962
: Γκαλερί Ζυγός
: Αθήνα