Τίτλος: Γιάννης Καρύδης
Καλλιτέχνης: Καρύδης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα