Τίτλος: Ανδρέας Βουρλούμης
Καλλιτέχνης: Βουρλούμης Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Monica Pane Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα