Τίτλος: Ανδρέας Βουρλούμης: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Βουρλούμης Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα