Τίτλος: Σπύρος Βασιλείου: "Τέμπερες και Ακουαρέλλες"
Καλλιτέχνης: Βασιλείου Σπύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1953
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Βήματος
Τοποθεσία: Αθήνα