Τίτλος: Σπύρος Βασιλείου: "Neo-Byzantine Church Art"
Καλλιτέχνης: Βασιλείου Σπύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: The Detroit Institut of Arts
Τοποθεσία: Detroit (Michigan), USA
Παρατηρήσεις: Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση.