Τίτλος: Σπύρος Βασιλείου: "Το παλιό γραμμόφωνο και άλλες ιστορίες"
Καλλιτέχνης: Βασιλείου Σπύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα