Τίτλος: Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος: "Byzantios Ntikos"
Καλλιτέχνης: Βυζάντιος Ντίκος (Κωνσταντίνος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1951
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Ariel Lucien Durand
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία