Τίτλος: Κωνσταντίνος (Ντίκος) Βυζάντιος: "Ntikos Byzantios"
Καλλιτέχνης: Βυζάντιος Ντίκος (Κωνσταντίνος)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Obelisk
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο