Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1995
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Τερρακόττα
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη