Τίτλος: "34 Biennale di Venezia 1968"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1968
Τοποθεσία: Βενετία, Ιταλία
Επιμέλεια: Επίτροπος Ελληνικής Συμμετοχής: Μαρίνος Καλλιγάς Επίτροπος Κυπριακής Συμμετοχής: Σπητέρης Τώνης
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.