Τίτλος: "30 Internationale Kunstler in Berlin"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1973
Χώρος Διεξαγωγής: Beethoven Halle
Τοποθεσία: Βόννη, Γερμανία
Επιμέλεια: K. Ruhrberg, Ronald Wiegenstein & Jurgen Harten
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.