Τίτλος: "Salon des Independants"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1937
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία