Τίτλος: Κώστας Γραμματόπουλος
Καλλιτέχνης: Γραμματόπουλος Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1972
Χώρος Διεξαγωγής: Κολλέγιο Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα