Τίτλος: "Νέες Μορφές, 50 χρόνια μετά"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2009
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Τζούλια Δημακοπούλου