Τίτλος: "5 Biennale d΄Alexandrie des Pays Mediterraneens"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Musee des Beaux-Arts
Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος