Τίτλος: "Peinture grecque contemporaine"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1964
Χώρος Διεξαγωγής: Palais des Beaux-Arts
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Παρατηρήσεις: Η έκθεση οργανώθηκε στα πλαίσια της ελληνοβελγικής μορφωτικής συμβάσεως. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.