Τίτλος: "Τόποι. Μια έκθεση, μια προσέγγιση, ένα μουσείο, μια ιστορία"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2007
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς, Μουσείο Μπενάκη, Ζάππειο Μέγαρο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ζαχαρόπουλος Ντένης
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.