Τίτλος: "Drawing International"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Περιοδεύουσα έκθεση σε διάφορες πόλεις της Αμερικής
Τοποθεσία: ΗΠΑ
Επιμέλεια: The American Federation of Arts
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1961 στο Carnegie Institute στο Pittsburgh της Pennsylvania. Ακολούθησαν παρουσιάσεις σε Patersno, Milwaukee, Columbia, Colorado, San Francisco, Portland, Los Angeles, Salt Lake City, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1962 στο Krannert Art Museum στην Urbana του Illinois. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης.