Τίτλος: "Exhibition of Painting and Sculpture, WIAC"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1964
Χώρος Διεξαγωγής: F.B.A. Galleries
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Παρατηρήσεις: Την έκθεση διοργάνωσε το "Women's International Art Club". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.