Τίτλος: Άγγελος Θεοδωρόπουλος
Καλλιτέχνης: Θεοδωρόπουλος Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα