Τίτλος: Αριστοτέλης Βασιλικιώτης
Καλλιτέχνης: Βασιλικιώτης Αριστοτέλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Ακαδημίας 28
Τοποθεσία: Αθήνα