Τίτλος: Γιώργος Βαρλάμος
Καλλιτέχνης: Βαρλάμος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κούρος
Τοποθεσία: Αθήνα