Τίτλος: Ελένη Λαναρά
Καλλιτέχνης: Λαναρά Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα