Τίτλος: Σωτήρης Πυλαρινός
Καλλιτέχνης: Πυλαρινός Σωτήρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα