Τίτλος: Σώτος Παπασπυρόπουλος
Καλλιτέχνης: Παπασπυρόπουλος Σώτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Αθήνα