Τίτλος: Π. Τέτσης: Χαρακτική
Καλλιτέχνης: Τέτσης Παναγιώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζήτα-Μι
Τοποθεσία: Αθήνα