Τίτλος: Π. Τέτσης: Έκθεση Χαρακτικής
Καλλιτέχνης: Τέτσης Παναγιώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1964
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρχιτεκτονικής
Τοποθεσία: Αθήνα