Τίτλος: "Διεθνής Έκθεση Τέχνης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1946
Τοποθεσία: Κάιρο, Αίγυπτος
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.