Τίτλος: "Mostra di pittura hellenica contamporanea"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1953
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria Nazionale d΄ Arte Moderna
Τοποθεσία: Ρώμη, Ιταλία
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.