Τίτλος: Ελένη Ζογγολοπούλου
Καλλιτέχνης: Ζογγολοπούλου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1951
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα