Τίτλος: Ελένη Ζογγολοπούλου
Καλλιτέχνης: Ζογγολοπούλου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ιλισσός
Τοποθεσία: Αθήνα