Τίτλος: Ελένη Ζογγολοπούλου
Καλλιτέχνης: Ζογγολοπούλου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη