Τίτλος: Γιώργος Ζογγολόπουλος
Καλλιτέχνης: Ζογγολόπουλος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Biennale
Τοποθεσία: Βενετία, Ιταλία