Τίτλος: "Νεοελληνική Ζωγραφική - Συλλογή Βλάση Φρυσίρα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1991
Χώρος Διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Α΄ Μέρος της έκθεσης: "Συλλογή Βλάση Φρυσίρα - Σύγχρονη Ζωγραφική" Πινακοθήκη Πιερίδη 8-23 Ιανουαρίου 1991. Β΄ Μέρος της έκθεσης: "Νεοελληνική Ζωγραφική - Συλλογή Βλάση Φρυσίρα" Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 14 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 1991.