Τίτλος: Όπυ Ζούνη: "Τα Σύγχρονα Τοπία"
Καλλιτέχνης: Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1992
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στα πλαίσια της ατομικής έκθεσης της Όπυς Ζούνη με τίτλο "Τα Σύγχρονα Τοπία", το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών φιλοξένησε την ομιλία με τίτλο "Η Γεωμετρία της Όπυς Ζούνη".