Τίτλος: Όπυ Ζούνη: "Δέκα Προτάσεις για Χαλί"
Καλλιτέχνης: Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1991
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Κρεωνίδης
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η Οπυ Ζούνη σχεδίασε και η TapisArt εφάρμοσε.