Τίτλος: "Οι Πρωτοπόροι-Μια άποψη της τέχνης στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα / από τη συλλογή έργων του Λεωνίδα Μπέλτσιου"-ΕΧΗ04912
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2002
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Καλαμπάκας
Τοποθεσία: Καλαμπάκα, Μετέωρα
Επιμέλεια: Ζαχαρόπουλος Ντένης