Τίτλος: Κώστας Κουλεντιανός
Καλλιτέχνης: Κουλεντιανός Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Obelisk
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία