Τίτλος: "Salon de Mai"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1949
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία