Τίτλος: "Twelve Greek Artists"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Redfern
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο